Tilbage til forside

Regler og vilkår

For at sikre os, at du som kunde, salon, tredjepart m.v. er tilfreds med dit besøg på BeautyRunner.dk, har vi formuleret følgende regler og vilkår.

Indholdet er nærmere:

 • Generelt
 • Aftale
 • Tjenesten
 • Anvendelse
 • Immateriel ejendom
 • Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Generelt

BeautyRunner er en platform, hvor skønheds- og wellnesssaloner har mulighed for at annoncere med deres behandlinger, produkter og priser.


BeautyRunner har ingen indflydelse på den enkelte salons behandlinger, produkter eller priser. 


BeautyRunner foretager ingen kontrol af de data og informationer, den enkelte salon ligger ind på BeautyRunner.dk, eller som BeautyRunner

indhenter fra offentligt tilgængelige sider eller fra tredjeparter. 


BeautyRunners funktion er alene at formidle information vedrørende den enkelte salon, herunder om behandlinger, produkter og priser, som er 

oplyst over for BeautyRunner eller som BeautyRunner har indhentet fra offentligt tilgængelige sider eller fra tredjeparter. 


BeautyRunner foretager følgelig ingen kontrol af de data og informationer, der er oplyst vedrørende den enkelte salon, og BeautyRunner påtager

sig ikke noget ansvar for disse data og informationer. 


Ligesom BeautyRunner ikke foretager kvalitetskontrol af den enkelte salons behandlinger, produkter og andre ydelser, påtager BeautyRunner sig 

endvidere ikke noget ansvar for de behandlinger, produkter og andre ydelser, de enkelte saloner leverer. 


Udbyderen af BeautyRunner, Freja Christiansen, har således intet ansvar for hvorvidt disse data er korrekte og retvisende, ligesom BeautyRunner i

kke har noget ansvar for kvaliteten af den enkelte salons produkter eller for den udførte behandling. 


Konstateres der imidlertid, at der forekommer fejl og mangler i den enkelte salons informationer, produkter eller behandlinger via indberetninger 

fra brugere af BeautyRunner.dk til BeautyRunner.dk, v/Freja Christiansen, vil der blive givet den pågældende salon en kort frist til at få disse fejl 

berigtiget samt dokumentation herfor. Sker dette ikke, vil den pågældende salon blive udelukket fra hjemmesiden BeautyRunner.dk.


Aftale
Regler og vilkår:

Ved at benytte BeautyRunner.dk accepterer du, at nedenstående vilkår er gældende, samt at du overholder disse. Ved eventuelle yderligere vilkår i forbindelse med særlige kampagner eller lignende, accepterer du ligeledes ved brugen af BeautyRunner.dk, at acceptere de gældende vilkår for hjemmesiden og de gældende kampagner. Har du en udtrykkelig skriftlig aftale om andre vilkår, forpligtelser m.v. godkendt af BeautyRunner, eksempelvis som salon, leverandøre eller andre tredjeparter, går disse kontraktlige regler og vilkår forud for nærværende regler og vilkår.

Såfremt du benytter BeautyRunner.dk, accepterer du ligeledes at overholde alle retningslinjer og regler i henhold til nærværende regler og vilkår. Dette gælder også en behandling eller en anden form for tjeneste eller ydelse. Alle regler og vilkår er nærmere omtalt nedenfor. Hvis ikke du kan acceptere nærværende regler og vilkår, som er omtalt nedenfor, bedes du forlade BeautyRunner.dk.

Bemærk venligst: Hos BeautyRunner forbeholder vi os til enhver tid retten til at ændre på nærværende regler og vilkår. Er andet ikke udtrykkeligt angivet, gælder disse ændringer med øjeblikkelig virkning. Benytter du fortsat BeautyRunner.dk efter ændringer i BeautyRunner.dk’s regler og vilkår, vil denne benyttelse udgøre din accept af de ændrede regler og vilkår samt rimeligheden af standarderne for orienteringen om disse ændringer, medmindre du udtrykkeligt har anden aftale med BeautyRunner.dk. Ændrede regler og vilkår være markeret med en gul highlighter på hjemmesiden to uger efter ændringen.

For at du har bedst mulighed for at orientere dig i vores regler og vilkår, vil det af toppen af denne underside fremgå, hvornår vores regler og vilkår sidst er opdaterede.

Cookie-politik:
Vær venligst opmærksom på vores Cookie-politik, som også regulerer dit besøg på hjemmesiden, så du forstår vores praksis. Du kan finde vores cookie-politik her.

Tjenesten
Produkt- og prisinformation:
Behandlingsinformationer og andre oplysninger er enten blevet stillet til rådighed af saloner, eller er hentet fra offentlige kilder. BeautyRunners hensigt er, at alle oplysninger på hjemmesiden skal være så korrekte og aktuelle som muligt. BeautyRunner kan dog ikke garantere pålideligheden eller nøjagtigheden af de oplysninger, der præsenteres på hjemmesiden.

Hos BeautyRunner opfordrer vi brugere af BeautyRunner.dk til at undersøge priser og fakta, før de bestiller deres skønheds- og wellnessbehandlinger på de respektive skønheds- og wellnesssaloners medier, herunder – men ikke begrænset til – deres respektive hjemmesider, Instagramkonti og Facebookkonti, der vises på vores hjemmeside, for at kontrollere, at informationerne er korrekte. Enhver handling, der foretages af personer og juridiske personer, dog undtaget folkene bag BeautyRunner, på hjemmesiden, BeautyRunner.dk, sker på den enkeltes eget ansvar. BeautyRunner kan ikke garantere, at alle oplysninger opgivet på BeautyRunner.dk er korrekte og kan ikke holdes ansvarlig for nogle handlinger eller andre foretagende, der sker på grundlag af de behandlings- og prisinformationer, der stilles til rådighed.

Forhandlere:
De skønheds- og wellnesssaloner som vises på BeautyRunners hjemmeside, er, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med BeautyRunner, uafhængige tredjeparter og BeautyRunner agerer ikke som principal, agent eller mægler for nogle skønheds- eller wellnesssaloner eller andre annoncører.

Dit forhold til en skønheds- eller wellnesssalon eller lignende salon, som du kontakter via denne hjemmeside, gælder udelukkende mellem salonen og dig. Yderligere accepterer du, at BeautyRunner ikke kan holdes ansvarlig for nogen skade eller noget tab af dig som følge af et mellemværende med en skønheds- eller wellnesssalon fundet på BeautyRunner.dk eller som følge af indholdet vedrørende disse skønheds- eller wellnesssaloner på nærværende hjemmeside.

Finder du fejl på BeautyRunner.dk, som du gerne vil rapportere eller har du spørgsmål, kan du kontakte os på kontakt@beautyrunner.dk.

Betaling:
Der skal ikke betales nogen gebyrer til BeautyRunner for brug af BeautyRunner.dk ved overholdelse af nærværende regler og vilkår. Overførsel af penge, der skal betales til skønheds- eller wellnessssaloner, der vises på BeautyRunner, har BeautyRunner intet ansvar for. Du er selv ansvarlig for samtlige overførsler af alle betalinger i henhold til regler og vilkår, der er indgået aftale om med en distributør eller tredjepartsleverandør.

Tilføjelse af indhold:
Giver BeautyRunner dig mulighed for at tilføje eller ændre indhold på hjemmesiden, herunder tænkes, men ikke begrænset til anmeldelser, konkurrencer eller lignende, da har BeautyRunner ret til efter eget skøn, at slette, afvise, redigere eller offentligøre indhold, som stilles til rådighed for BeautyRunner. Yderligere er publicering af indhold, der er, eller kan være, ulovligt i henhold til gældende lovgivning ikke tilladt af BeautyRunner.

Ændringer:
BeautyRunner forbeholder sig til enhver tid retten til at foretage ændringer i det omfang, der forekommer fejl, mangler, misvisende eller uetiske udtalelser på BeautyRunners hjemmeside, https://beautyrunner.dk, uden varsel.

Anvendelse
Tilladt og forbudt:

Benytter du hjemmesiden BeautyRunner.dk, accepterer du, at BeautyRunner.dk udelukkende kan bruges til lovlige formål. Derfor må BeautyRunner.dk kun bruges som en general vejledning at lave pris-, lokation- og behandlingssammenligninger til dit eget private brug. At uploade, vise og udskrive kopi(er) af materialet præsenteret på BeautyRunner.dk er således tilladt, men kun til personligt, ikke-kommercielt brug – dog er en undtagelse hertil en udtrykkeligt skriftlig aftale med BeautyRunner, herunder også forstået ejerne bag BeautyRunner.

Monitering af brugen af BeautyRunner.dk:
Vi forbeholder os retten til enhver tid at monitere områder af BeautyRunner.dk elektronisk. Yderligere kan vi videregive alle former for indhold, herunder gemte informationer eller elektronisk kommunikation af alle arter:

 • For at overholde love eller andre regulativer fra staten.
 • Hvis vi anser videregivelsen af informationen eller den elektroniske kommunikation som nødvendig eller hensigtsmæssig for, at vi kan drive BeautyRunner.dk.
 • Således at vi kan beskytte rettigheder og ejendom, der tilhører BeautyRunner og ejerne bag, samt brugernes, annoncørers, udbyderes, licensgivereres eller andre forhandleres rettigheder og/eller ejendom.

Immateriel ejendom
Ejerskab:
Nærværende hjemmeside, BeautyRunner.dk, er Freja Christiansens ophavsretslige og/eller dets forskellige tredjepartsudbyderes og distributørers, og direktørers ophavsretslige beskyttede ejendom. Information på BeautyRunner.dk må ikke distribueres, genudgives, gengives, publiceres, overføres eller på andre måde ændres uden Freja Christiansens udtrykkelige skriftlige tilladelse. Dog undtaget fra ovenstående forbud er download, kopiering samt gemte oplysninger til eget personlige, ikke-kommercielle virksomhed.

De forskellige logoer og varemærker, der findes på BeautyRunner.dk er varemærker enten købt eller efter sædvaneret, som tilhører Freja Christiansen og andre tredjeparter. Ingen information, oplysning eller andre meningstilkendegivende meddelelser på nærværende hjemmeside må tolkes som im- eller explicit tildeling eller på anden måde givende licens eller rettighed til at bruge noget varemærke eller logo på BeautyRunner.dk uden en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Freja Christiansen.

Freja Christiansen påstår således ikke at besidde tredjeparters eller tilknyttede skønheds- og wellnesssaloner eller andre virksomheders varemærker eller logoer, der vises på denne hjemmeside. Ligeledes gælder dette også for varemærker tilhørende andre publister eller publikationer der kan findes på BeautyRunner.dk.

Dine rettigheder:
Som annoncør beholder du rettigheden over og ejerskabet til alle dine immaterielle rettigheder, der kan findes i indhold, du som annoncør, indsender til BeautyRunner og/eller Freja Christiansen. Offentliggørelse af nogle forslag eller andre dertil relaterede materialer til BeautyRunner vil under ingen omstændigheder være underlagt nogen form for fortrolighedsforpligtelse og/eller nogen forventning om erstatning. Indsender du materiale til BeautyRunner, erklærer du herved og stiller garanti for, at materialet udelukkende tilhører dig samt at ingen andre personer eller juridiske personer har rettigheder til pågældende materiale, samt at vi hos BeautyRunner har frihed til at bruge tilsendte materiale som vi ønsker det eller ændret af BeautyRunner. Således garanterer du, at BeautyRunner ikke behøver at indhente nogen former for tilladelse, licens eller andre former for godkendelse af en tredjepart ved at bruge det materiale, du har fremsendt.

Information om ophavsret og varemærker:

BeautyRunner.dk © 2020-2021. Alle rettigheder forbeholdes.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

Udtrykkeligt forstår og accepterer du at:

 • Brugen af BeautyRunner.dk udelukkende sker på dit eget ansvar.
 • Vi hos BeautyRunner og medarbejdere bag, giver absolut ingen garanti vedrørende resultater, der kan opnås fra BeautyRunner, annoncerede eller tilbudte skønheds- og wellnessbehandlinger.
 • Alle former for materiale, som du downloader eller opnår ved at benytte BeautyRunner.dk benytter du udelukkende på eget ansvar. De er således selv eneansvarlig for benyttelse af materiale, som du har downloaded eller har erhvervet ved benyttelse af BeautyRunner.
 • Du er udelukkende selv ansvarlig for alle forventelige og uforventelige skader, der forekommer på dit computersystem og/eller for alle former for mistet tab af data som følge af din benyttelse af BeautyRunner.dk. BeautyRunner er således ikke ansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem, herunder mistede data som følge af benyttelse af BeautyRunner.
 • Råd, information eller andre oplysninger du modtager via BeautyRunner.dk, fra BeautyRunner eller medarbejderne bag BeautyRunner skal under ingen omstændigheder forstås som en garanti, medmindre andet utvetydigt er angivet i nærværende regler og vilkår.

Undtaget hvis andet eksplicit er angivet heri, gives på ingen måde garanti for, at:

 • Enhver skønheds- eller wellnessbehandling, produkter eller andre tjenester opfylder dine forventninger eller krav.
 • Enhver skønheds- eller wellnessbehandling, produkter eller andre tjenester vil forekomme værende fejlfrie og uden mangler.

BeautyRunner indestår således ikke for oplysninger afgivet af de respektive saloner. Det gælder såvel kvalitet, priser eller andet, der måtte fremgå af de pågældende saloners annoncering

Du forstår og acceptere, at undtagen hvis andet eksplicit angives i nærværende regler og vilkår, at ingen medarbejdere, repræsentanter, chefer eller andre personer, herunder juridiske personer, der er associeret med BeautyRunner eller er med til at skabe, herunder forstået, men ikke begrænset til at designe og producere, hjemmesiden og de dertilhørende tjenester, kan være ansvarlig for nogen hændelige, direkte, indirekte eller andre former for skader samt for skader omfattet af skadeerstatning og andre immaterielle skader (dette gælder selvom BeautyRunner og/eller Freja Christiansen er blevet underrettet om en mulighed for at disse skader kunne indtræffe), som skyldes:

 • Din benyttelse af tjenesten.
 • Alle former for omkostninger du har pådraget dig ved brug af tjenesten.
 • Udsagn og/eller handlinger fra en tredjepart på BeautyRunner.dk, herunder forstået, men ikke begrænset til, skønheds- og wellnesssaloner samt annoncører.
 • Alle andre forhold vedrørende BeautyRunner.dk, uanset årsagen og ethvert princip om ansvar herunder culpa.

Undtagelser og begrænsninger:
I de jurisdiktioner, som ikke indrømmer undtagelser fra forskellige garantier eller ansvarsfritagelser for skader, skal BeautyRunners, og teamet bag BeautyRunner, herunder Freja Christiansen og Michael Petersens, ansvar begrænses i videst muligt omfang.

Links:
BeautyRunner.dk indeholder links til andre hjemmesider, og sociale medier herunder, men ikke begrænset til diverse Facebook- og Instagramkonti. Disse links stille alene til rådighed til din belejlighed, og derved ikke som en godkendelse af indholdet på disse andre hjemmesider og sociale medier af BeautyRunner eller BeautyRunners tredjepartsleverandør eller distributører.

BeautyRunner har ikke gennemgået disse links og de dertilhørende hjemmesider og sociale medier, og BeautyRunner er på ingen måde ansvarlig for indholdet af disse hjemmesider og sociale medier. Som nævnt stilles disse links kun til rådighed for din belejlighed og vælger du af følge diverse links og derved besøge andre hjemmesider og sociale medier, er dette alene på dit eget ansvar.

BeautyRunner giver absolut ingen garantier og står heller ikke inde for indholdet på sådanne hjemmeside og sociale medier.

Ansvarsfritagelse og afståelse:

Det materiale, som du læser på BeautyRunner.dk stilles udelukkende til rådighed som vejledende information. Ved at benytte dig af hjemmesiden, accepterer du derved at holde BeautyRunner og teamet bag BeautyRunner, herunder Freja Christiansen og Michael Petersen, ansvarsfri samt at holde dem ansvarsfri for samtlige krav og omkostninger, eksempelvis advokatsalær, der følger af din benyttelse af BeautyRunner.dk og din brug af de på BeautyRunner.dk nævnte skønheds- eller wellnessbehandlinger samt ved din indsendelse af information og materiale til BeautyRunner.

Varsling:
Hvis ikke andet er utvetydigt meddelt, kan samtlige former for varsling ske fra BeautyRunner i form af et opdateret opslag eller lignende på BeautyRunner.dk, via brev eller e-mail. Beskeder til BeautyRunner skal sendes med brev eller e-mail: Freja Christiansen, Tåstrupvej 102, 8462 Harlev J, Danmark eller kontakt@beautyrunner.dk

Scroll to Top
popopup
Få gode tilbud, opdatering og tips i din indbakke

Vi respekterer jeres privatliv - I kan altid framelde vores nyhedsbrev, når det passer jer. Læs mere om vores privatlivspolitik her.